OntwikkelHerstel.

VerbeterOnderhoud.

Aandachtsgebieden

Passend bij uw hulpvraag

Hulpvragen kunnen zich op allerlei vlakken uiten. Daarom is het belangrijk om divers inzetbaar te zijn. Ergotherapie Amersfoort beschikt over kennis van verschillende aandachtsgebieden. Wij vinden het belangrijk dat we uw hulpvraag passend kunnen beantwoorden en zijn daarom constant bezig met het bijscholen van onze therapeuten. Hieronder ziet u een greep uit de gebieden die wij veel behandelen. Kunt u zich niet identificeren met één van deze gebieden? Neem gerust contact met ons op, samen kunnen we kijken naar de juiste ondersteuning voor uw hulpvraag.

Klik op een van onderstaande aandachtsgebieden

Burn-out of stressklachten

U heeft steeds vaker een uitgeput gevoel. Ook heeft u moeite om uw aandacht erbij te houden. Concentreren is een probleem, u bent emotioneler en snel prikkelbaar. U heeft het gevoel dat u de vele problemen in uw leven niet meer aankunt. U voelt zich machteloos, alsof u geen grip meer heeft op uw situatie, alsof u de controle over uw leven verliest. Het lukt u niet meer om uw gewone dagelijkse bezigheden goed te blijven doen. Bijvoorbeeld op uw werk, studie, thuis, in uw contacten of in het verkeer.

Iedereen ervaart wel eens stress of een gevoel van uitputting maar wat als dit langdurig aanhoudt en u uw dagelijkse activiteiten uiteindelijk steeds minder goed kunt uitvoeren of zelfs helemaal niet meer kunt uitvoeren? Langdurige stress en uitputting kunnen ertoe leiden dat u in een burn-out terecht bent gekomen.

Een ergotherapeut is een specialist als het gaat om het opnieuw (aan)leren van dagelijkse activiteiten. Dit doen zij door de wijze waarop u uw dagelijkse activiteiten uitvoert en zou willen uitvoeren samen met u in kaart te brengen. Het inzichtelijk maken welke activiteiten veel en/of minder energie kosten is daar een belangrijk onderdeel van. Op deze wijze werkt de ergotherapeut samen met u aan de gewenste verandering.

De behandeling richt zich onder andere erop dat u in staat bent uw energie beter te verdelen. Dit zodat er een balans ontstaat tussen inspanning en ontspanning en een balans tussen werk en privé. De behandeling geeft inzicht in het ontstaan van uw klachten, mogelijke valkuilen en hoe u hier beter mee om kunt gaan. De behandeling biedt vooral praktische handvatten en wordt volledig afgestemd op uw dagelijks leven (thuissituatie, werk, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten), waardoor u direct aan de slag kan.

Re-attach

 Sommige dingen zijn niet onder woorden te brengen. U ervaart een wirwar aan gedachten en gevoelens die u niet goed kunt plaatsen. Lichamelijk kunt u vermoeidheid ervaren of pijn. Misschien voelt uw hele systeem hyper-alert, bent u sneller overprikkeld en loopt u telkens tegen dezelfde muur. 

ReAttach is inpasbaar in een ergotherapeutisch behandeltraject waarbij stress en/of bepaalde overtuigingen het herstel belemmeren. Het is inzetbaar als kortdurende interventie. In circa 5 afspraken worden stappen gezet ten aanzien van prikkelverwerking, verlaging van dreiging, stress- en emotieregulatie, acceptatie en eigen effectiviteit. Tevens draagt het bij aan het verbeteren van je verandercondities. Hoe minder ‘ruis’ er is vanuit verschillende stressoren, hoe meer ruimte u krijgt om uit te zoomen en patronen te doorbreken. We zorgen ervoor dat je brein onder optimale omstandigheden kan leren en bijstellen. Tijdens de behandeling creëren we een staat van rust en wordt het verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels gestimuleerd. Gedurende de sessie houdt u de ogen gesloten en hoeft u niet te praten. U hoeft alleen maar in stilte denkopdrachten uit te voeren. Zo werken we aan overlevingspatronen en overtuigingen die u in de weg staan en ontwikkelt u nieuwe vaardigheden. 

ReAttach therapie is effectief voor een groot aantal milde tot ernstige klachten en wordt bij Ergotherapie Amersfoort ingezet bij onder andere:

 • Concentratieproblemen
 • Faalangst en stress
 • Blokkades in de ontwikkeling door problemen op persoonlijk of sociaal gebied
 • Ontwikkelen positief zelfbeeld
 • Moeilijkheden met plannen en organiseren

Effecten

 • Meer ruimte in uw hoofd en in uw lijf
 • Betere verwerking van emoties, gebeurtenissen en informatie
 • Minder psyschische stress, angst en fysieke klachten
 • Meer overzicht en realistische verwachtingen
 • Meer vertrouwen in uzelf en in de toekomst

 

Kwetsbare ouderen

De supermarkt begint verder weg te lijken en het opstapje in de douche ineens veel hoger. Activiteiten die voorheen nog gingen, lijken met de dag een grotere opgave. Het is bekend dat we in Nederland te maken hebben met vergrijzing, maar daarnaast willen we ook dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit kan ervoor zorgen dat ouderen die thuis wonen zonder de geschikte aanpassingen en/of hulpmiddelen een stuk zelfredzaamheid verliezen. Er kunnen zich problemen voor doen in de persoonlijke verzorging of het huishouden, maar ook in mobiliteit en vrijetijdsbesteding. Vanuit de ergotherapie kunnen wij op verschillende vlakken hierbij helpen. Zo gaan we aan de slag met cognitieve problemen, maar ook met praktische zaken, zoals scootmobiel rijles. Door zo de zelfredzaamheid te vergroten, verlagen we de belasting voor mantelzorgers. Soms is het nodig een aanpassing in huis te doen, dan zorgen wij voor het contact met de WMO. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een scootmobiel of een aanpassing in de badkamer.

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

"Veel ouderen voelen zich opgesloten in huis, door het les geven op de scootmobiel geef ik ze weer een stukje vrijheid terug'"

Artrose / Reuma / Fibromyalgie

Potten gaan steeds moeilijker open, de sleutel krijgt u moeilijk omgedraaid en boodschappen doen gaat niet meer zoals het voorheen ging. U gaat naar de dokter en krijgt te horen: “daar moet u maar mee leren leven.” Eenmaal thuis aangekomen heeft u geen idee waar u aan toe bent en bent u bang dat u maar zal moeten leren leven met de pijn. Artrose, reuma en fibromyalgie klachten zien wij dagelijks in de praktijk en hier is zeker wat aan te doen! Met een diagnose als deze is het belangrijk om gewrichten te beschermen en de belasting die u van uw lichaam vraagt te verlagen. Dit doen we door middel van het aanleren van goede houdingen, maar bijvoorbeeld ook door het inzetten van hulpmiddelen, daar waar het nodig is.

Marieke Jensma | Ergotherapeut

Marieke Jensma | Ergotherapeut

"In de praktijk zie ik dagelijks, dat zelfs een kleine aanpassing, al grote verbetering van de klachten kan opleveren. Zonde om mee te blijven zitten!'

Arbeid & re-integratie

Werk maakt een belangrijk deel uit van ons leven. Het zorgt voor zingeving, voldoening, maar natuurlijk ook dat er brood op de plank ligt. Maar wat nou als werken niet meer zo vanzelfsprekend is? Bijvoorbeeld door RSI-klachten, een burn-out of in verband met een chronische ziekte. Veel mensen krijgen te kampen met klachten op het werk, waarvan een deel zelfs thuis komt te zitten. Voorkomen is beter dan genezen, daarom werken we bij arbeid aan verschillende fases: preventief, huidig en nazorg. Zo geven we preventief colleges op scholen of presentaties op de werkvloer, kijken we met een kritische blik naar een huidige werkplek en/of coachen we u tijdens het re-integreren. Ongeacht in welke fase u zich bevindt, we bieden graag ondersteuning, daar waar het hoort! We zijn in te zetten voor individuele begeleiding, maar ook voor groepen. Benieuwd wat we voor u of uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

 

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

'Door kritisch naar een werkplek te kijken en aanpassingen te doen, daar waar nodig, kunnen klachten worden voorkomen. Een kleine moeite met groot resultaat'

Vermoeidheid en belasting / belastbaarheid

Het is zaterdag ochtend, u staat op, even ontbijten, dan naar de supermarkt, daarna met de (klein)kinderen richting sport, het huis schoonmaken en ga zo maar door. Iedereen holt wel eens aan zichzelf voorbij. Helaas merken we dit vaak pas, als het al te laat is. Met een goede nacht slapen is dit voor de meeste mensen wel weer in te halen, maar dit geldt niet voor iedereen.

Belasting en belastbaarheid; twee woorden die u misschien wel eens heeft horen vallen, maar met een hele verschillende betekenis. Belasting is hetgeen wat u van uw lichaam vraagt en de belastbaarheid is hetgeen wat uw lichaam ook daadwerkelijk aan kan. Wanneer deze twee niet in balans zijn, kan dit een slechte invloed hebben op uw dagelijks functioneren. U kunt zich moeilijker concentreren, vergeet sneller dingen en kan lang moe zijn, zelfs na de kleinste inspanning. Bij deze klachten is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de dagindeling en vanuit hier een plan op te stellen om uw reserves weer te vergroten. Ook zijn er vaak manieren waarop een activiteit lichter of anders gedaan kan worden. Hierdoor kunnen reserves geleidelijk worden verdeeld en zal u de dag als minder vermoeiend ervaren.

Marieke Jensma | Ergotherapeut

Marieke Jensma | Ergotherapeut

"Wanneer de benzinetank bijna leeg is, kunnen we geen 50km meer rijden. In die situatie moeten we ervoor zorgen dat we of de tank vullen of een lagere snelheid rijden." 

Sensorische integratie

Sensorische integratie is het proces waarbij we de prikkels vanuit de buitenwereld en informatie vanuit het lichaam worden opgemerkt en op elkaar afgestemd. Deze prikkels worden waargenomen door de zintuigen en die informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar de hersenen. Door deze informatie goed met elkaar te verbinden kunnen we onszelf bewegen in de ruimte en kunnen we onze dagelijkse activiteiten uitvoeren. Het proces van sensorische informatieverwerking stelt ons in staat om te functioneren.

Heeft u last van een sensorische integratie stoornis? 
Het kan zijn dat uw centraal zenuwstelstel de informatie van verschillende zintuigen niet zo goed kan verwerken. Dit kan zijn ontstaan door een langdurige periode van overbelasting, een ongeval, ziekte, doordat u het hoofd heeft gestoten of iets op het hoofd heeft gekregen.

Door Whiplash Associated Disorders (W.A.D.), Niet Aangeboren Hersenletsel (CVA, Post commotioneel Syndroom), Multiple Sclerose (MS), Covid, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kan het proces van sensorische integratie verstoord zijn.

Wat merkt u bij verstoring van sensorische integratie?

 • De kans is groot dat u meer onbalans voelt bij lopen, draaien of houdingsverandering.
 • U kunt vaker struikelen of zich stoten en heet een gevoel van onhandigheid, omdat u uw eigen positie binnen de ruimte minder goed voelt.
 • Meerdere activiteiten tegelijk doen gaat erg lastig.
 • Bij het bewegen van uw hoofd kunt u last krijgen van duizeligheid, misselijkheid of een gevoel van onbalans wanneer u uw hoofd beweegt of kijkt naar bewegingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstaan uit bed, bukken om iets op te pakken of het zien van passerende objecten wanneer u in de auto zit.
 • Meerdere activiteiten tegelijk doen gaat bij u moeizaam en gaat ten koste van de concentratie en aandacht.
 • Er is sprake van een overgevoeligheid voor licht. Denk hierbij aan tl-licht, zonlicht, maar ook koplampen kunnen vervelend aanvoelen.
 • Aanrakingen, het dragen van bepaalde kleding of sieraden kunt u soms niet verdragen.
 • Het voeren van een gesprek in een drukke ruimte is lastig. Alle geluiden lijken even hard binnen te komen waardoor u zich niet meer kunt focussen op het gesprek.
 • Tijdens het voeren van een gesprek ervaart u woordvindproblemen toenemend bij vermoeidheid
 • U ervaart een gevoel van moeheid doordat er sprake is van verhoogde spierspanning. Dit kost u meer energie en belemmert u in het doen van handelingen in het dagelijks leven.

Behandeling

 • De sensorische integratie behandeling bestaat uit psycho educatie betreft het proces van zintuigelijke informatie en de invloed hiervan op het dagelijks handelen.
 • Balans aan leren brengen binnen de dagelijkse belasting en belastbaarheid.
 • Doornemen van uw dag- en weekindeling om op den duur het activiteitenniveau te kunnen verhogen.
 • Het aanleren van compensatiestrategieën, demptechnieken en gewenningsoefeningen om ervaren prikkels weer beter te kunnen registreren en verwerken tijdens dagelijkse activiteiten.
 • De duur van de sensorische integratie therapie is afhankelijk van de mate van de klachten die u ervaart.

Doormiddel van de sensorische integratie behandeling willen wij u weer regie geven over uw dagelijks handelen.

Blinden & slechtzienden

Ik wil de krant blijven lezen, zijn daar hulpmiddelen voor? Ik ben slechtziend, hoe kan ik een maaltijd bereiden? Hoe kan ik mijn hobby’s beoefenen en huishouden doen? Kan ik zelfstandig blijven wonen?

Wanneer uw gezichtsvermogen langzaam achteruitgaat, plotseling fors afneemt, kan dat voor veel onrust zorgen. Alledaagse dingen zoals televisiekijken of een brief schrijven gaan opeens niet meer vanzelf. Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen uw leven vergemakkelijken. Ergotherapie kan u helpen bij het leren omgaan met de hulpmiddelen die nodig of wenselijk zijn. Daarbij krijgt u praktische tips over het uitvoeren van een activiteit of veilig wonen. Hierbij kunt u denken aan gebruik van contrasten, verlichting, vergroting en/of een activiteit anders aanleren.

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

'Verschillende vormen van slechtziendheid vragen om een verschillende aanpak, maar zelfstandig thuis blijven wonen is vaak met de juiste aanpassingen nog goed mogelijk'

Chronisch pijn

Als je langdurig pijn hebt in je lijf, rug, nek, hoofd, armen of benen raakt dit je in je hele bestaan. De pijn zorgt ervoor dat je wordt belemmerd in je dagelijks leven. Je werk, sport, hobby of de zorg voor je gezin gaan niet meer zoals je gewend bent.

Wanneer je chronische pijn hebt, kan ergotherapie je leren om weer grip te krijgen op je leven. Je leert balans te creëren op je dag, zodat je de taken en activiteiten die voor jou belangrijk zijn weer kan uitvoeren. Middels de activiteitenweger kan een bewuste opbouw gemaakt worden in lichte en zware activiteiten en kunnen herstelmomenten bewust gekozen worden gedurende de dag. Verder zult u daadwerkelijk activiteiten uitvoeren om inzicht te krijgen in uw werkmethode en gewoontepatronen. Even snel iets afmaken zijn veel gehoorde patronen. De ergotherapeut kan u helpen hier meer bewust van te zijn en zo zelf meer invloed uit te oefenen op uw situatie.

Cliënt Ergotherapie Amersfoort

"Door de chronische pijn was ik in een neerwaartse spiraal beland. Op een slechte dag kwam ik tot niets. Als ik een goede dag had haalde ik alles weer in met als gevolg dat ik dan weer te ver ging. Door activiteiten te plannen heb ik meer balans in de dag en heb ik meer grip op de pijn. De pijn is niet weg maar het beheerst niet meer mijn leven, ik kan weer doen wat ik wil ondanks de pijn."

Oncologie

Eén moment in het ziekenhuis kan het leven totaal op zijn kop zetten. Soms is er lang gezocht, soms is de oorzaak snel gevonden, maar de diagnose kanker slaat in als een bom.

Door de kanker kan het zijn dat dagelijkse activiteiten niet meer naar wens kunnen worden uitgevoerd. Door cognitieve problemen, pijn, beperkte mobiliteit en/of vermoeidheid kan de zelfredzaamheid erg worden verminderd. Door deze klachten kan het uitvoeren van hobby's, sport, werk of huishoudelijke taken steeds lastiger worden en kan de balans in belasting en belastbaarheid verstoord raken.

Dit zijn allemaal vlakken waarop de ergotherapeut kan helpen. Samen met de ergotherapeut kan er gekeken worden naar comfort, het vergemakkelijken van activiteiten en het behouden van de zelfredzaamheid. Ook adviseert en helpt de ergotherapeut bij de aanvraag van aanpassingen in en om het huis, om zo de mantelzorger te kunnen verlichten. Het gebied waarin de ergotherapeut bij kanker kan ondersteunen is dan ook erg groot, ongeacht in welk stadium van de ziekte.

Cliënt Ergotherapie Amersfoort

"Mijn werkgever heeft veel begrip voor mijn vermoeidheid, bij mijn collega’s ligt dat vaak anders. Als ik opbel en zeg dat ik niet kom omdat ik te moe ben, krijg ik vaak reacties als: ‘Je bent toch niet ziek er is niks te zien, moe zijn we allemaal wel eens."

Covid-19

Helaas is het tegenwoordig niet meer uit het straatbeeld weg te denken: Corona oftewel Covid-19. Een virus dat ons in de greep houdt en voor flink wat ontwrichting van de maatschappij en het dagelijks leven zorgt. Een besmetting, die in het begin misschien wat werd onderschat, kan grote gevolgen hebben op de gezondheid en de revalidatie verloopt niet altijd even gemakkelijk. Vaak blijven er klachten bestaan met als koploper de vermoeidheid, waardoor het voor veel mensen moeilijk wordt om ‘alle ballen in de lucht te houden’. Concentreren wordt lastiger, prikkels komen heftiger binnen en de omgeving lijkt het niet altijd goed te begrijpen. Dit zijn allemaal onderwerpen waar we u bij Ergotherapie Amersfoort mee kunnen helpen. Samen verkrijgen we inzicht in de problemen en kijken we hoe we uw eigen regie over het dagelijks leven kunnen verbeteren.

Elke maandag draaien we bij Ergotherapie Amersfoort een corona spreekuur. Hierbij werken we volgens de richtlijn die speciaal is ontwikkeld vanuit de beroepsvereniging. Wanneer nodig hebben we korte lijnen met andere professionals, om zo multidisciplinaire zorg te kunnen bieden. Wij ondersteunen, daar waar het hoort. Bent u benieuwd wat we voor uw revalidatie kunnen betekenen? Twijfel niet en neem gerust contact met ons op!

Valpreventie

Toen u laatst de trap op liep, merkte u misschien dat u wat duizelig werd. Gelukkig was de reling binnen handbereik en kon u uzelf op tijd vastpakken. Helaas is dit niet altijd het geval en belanden veel mensen op de eerste hulp met vaak blijvende problemen. Dit kunnen fysieke problemen zijn, bijvoorbeeld na het herstellen van een breuk, maar ook cognitieve problemen. Het is niet gek dat u in het vervolg bang zal zijn om nog eens te vallen. Door deze problemen kunt u een deel van uw zelfredzaamheid kwijtraken en dat willen we niet.

Daarom gaan we graag samen met u aan de slag met valpreventie. Dit is een programma waarbij we samen met u kijken hoe we uw valrisico zo klein mogelijk kunnen maken. Hierbij kijken we naar verschillende factoren, zoals uw mobiliteit, zicht, maar ook hoe uw handelingsomgeving er uit ziet. Waar nodig geven we advies over aanpassingen en vragen deze indien mogelijk ook voor u aan bij de gemeente. Hierbij kunt u denken aan drempelhulpen of toiletbeugels.

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

"Iedereen moet zich veilig voelen in huis, door het valpreventie programma samen door te nemen draag ik hier graag aan bij"

COPD

Geen activiteit is meer vanzelfsprekend en de angst voor hoestbuien begint te groeien. De benauwdheid zorgt ervoor dat het steeds lastiger wordt om jezelf te vertrouwen. Aankleden gaat moeilijk en het huishouden wordt steeds meer uit handen gegeven. Daar zit u dan, op de bank, nadenkend over elke stap die u die dag wilt gaan zetten. Zelfs een bezoek aan het toilet is al een hele onderneming. 

COPD kan voor problemen zorgen op het gebied van mobiliteit, persoonlijke verzorging, productiviteit, maar ook bij ontspanning. Het is belangrijk een balans te vinden in de belasting en belastbaarheid van het lichaam en de ergotherapeut kun u hierbij helpen. Samen kijken we naar de handelingsproblemen en gaan we aan de slag met het verbeteren van houding, leefstijl en activiteit. Hierbij werken we vaak samen met een fysiotherapeut om ook uw fysieke uithoudingsvermogen te optimaliseren. Door de behandeling zal uw zelfredzaamheid worden vergroot en hoeft u minder beroep te doen op anderen in uw omgeving.

Marieke Jensma | Ergotherapeut

Marieke Jensma | Ergotherapeut

"Benauwdheid kan ontzettend beangstigend zijn, dit moeten we niet vergeten. Elke stap naar zelfredzaamheid is er één"

MS

De kinderen zijn naar school, u komt thuis en voelt u niet helemaal fit. 'Vast een griepje' is wat er misschien in u opkomt, maar de klachten gaan niet weg en worden zelfs erger. U besluit naar een dokter te gaan, waar uiteindelijk de diagnose MS uitkomt. Plots staat uw leven totaal op z'n kop. De ene periode gaat beter dan de andere, maar één ding is zeker: dagelijks handelen is niet meer vanzelfsprekend. Langzaamaan begint u steeds meer tegen handelingsproblemen aan te lopen en de vermoeidheid begint zijn tol te eisen. Werken gaat niet meer en ook thuis moet u steeds meer uit handen geven.

Met ergotherapie kunnen we u ondersteunen in het behouden van de zelfredzaamheid. Samen kunnen we kijken naar productiviteit, zelfverzorging, vrijetijdsbesteding, maar ook naar de mogelijkheden in het werkveld. Daarnaast vergeten we niet dat vermoeidheid vaak een grote rol speelt en ook hierbij ondersteunen we in het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid.

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

"Er zijn veel hulpmiddelen om activiteiten makkelijker te maken, alleen is het niet altijd even makkelijk om de juiste te vinden. Een goed advies is dan ook belangrijk"

Hersenletsel (NAH)

Uw linkerarm kunt u niet goed meer bewegen en lopen gaat moeizaam. De fijne motoriek schiet te kort bij het dichtknopen van het overhemd en soms komt u niet goed uit uw woorden. Uw geheugen laat u misschien wat vaker in de steek en u moet vaker om hulp vragen. Dit kan allemaal ontstaan na hersenletsel, zoals een hersenbloeding, herseninfarct of tumor, ook wel 'niet aangeboren hersenletsel' genoemd (NAH).

Bij mensen met NAH is het voor de ergotherapeut belangrijk goed te kijken naar uw individuele situatie. Elk mens is anders, maar ook de locatie van een hersenletsel zorgt ervoor dat er verschillende hulpvragen ontstaan. Samen kijken we waar uw hulpvraag uit bestaat en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we uw zelfredzaamheid kunnen vergroten. Wat lukt u niet meer en wat wil u graag weer kunnen? Bij Ergotherapie Amersfoort kijken we naar wat voor u belangrijk is, het maakt niet uit of dit gaat om de alledaagse handelingen, werk of de uitvoer van hobby's. Door middel van training, begeleiding, oefenen, aanleren van strategieën en eventueel het inzetten van hulpmiddelen zorgen we ervoor dat uw zelfredzaamheid wordt vergroot. Vaak werken we multidisciplinair om u zo snel mogelijk op weg te helpen. Benieuwd of wij ook hulp kunnen bieden bij uw hulpvraag? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we staan u graag te woord!

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

Mirjam Wagenaar | Ergotherapeut

"Door de fijne motoriek te trainen zijn veel dagelijkse handelingen, zoals schrijven of aankleden een stuk gemakkelijker"

Wilt u een afspraak maken met onze specialisten?

Neem contact met ons op!